Ir atvērta Altum 3. kārta Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi uzņēmumos, tai skaitā saules paneļu uzstādīšanā, atbalsta programma

Pieteikumus trešajā atlases kārtā var iesniegt no š.g. 25. augusta plkst.12.00 līdz 2023. gada 25. oktobra plkst.11.59.

Pieejamais atbalsts:

Kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas dzēšanai līdz 30% apmērā no projekta kopējām izmaksām, neieskaitot PVN. Maksimālā kapitāla atlaide, kas šīs programmas ietvaros pieejama saistīto personu grupai kopā, ir 1.5 milj. EUR. Piešķiramās kapitāla atlaides apmērs jānosaka jau piesakoties projektu atlasei. Atlasē apstiprinātie pieteikumi var pretendēt uz aizdevuma saņemšanu, savukārt kapitāla atlaide tiek piemērota pēc projekta pabeigšanas un projektā izvirzīto mērķu sasniegšanas, novirzot to aizdevuma pamatsummas dzēšanai.

Programmas mērķi:

  • Veicot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, sasniegt vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu
  • Īstenojot atjaunojamo energoresursu pasākumus, nodrošināt 80 % no saražotās enerģijas izmantošanu uzņēmumu pašpatēriņam

Atbalsta saņēmēji:

sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kuru darbības nozare nav lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība, tabakas izstrādājumu ražošana, transports un uzglabāšana, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu remonts, azartspēles. (Detalizēti nozaru un darbību ierobežojumus skatīt ŠEIT.)