Viss par neto norēķinu sistēmu
pieteikuma anketa

Kas ir neto norēķinu sistēma?

Neto norēķinu sistēmas pamat princips ir, elektroenerģijas pārpalikuma vērtība tiek uzskaitīta naudas izteiksmē, nevis kilovatstundās, tas nozīmē - pašpatēriņā neiztērētā saražotā enerģija tiek uzkrāta virtuālajā makā EIRO. Uzkrātos līdzekļus varēs izmantot rēķinu apmaksai laikā kad neražojat elektrību un importējat to no kopēja tīkla vai saņemt uz savu bankas kontu, atkarībā no līguma nosacījumiem.

KAS Var izmantot NETO norēķinu SISTĒMu?

Neto norēķinu sistēma ir paredzēta mājsaimniecībām un uzņēmumiem ar saules paneļu sistēmas jaudu līdz 1MW (neieskaitot), taču noteikumi būtiski atšķiras sistēmām ar jaudu līdz 50kW un virs 50kW. Saules paneļu sistēmām līdz 50kW būs iespēja kļūt par universālā pakalpojuma lietotājuSistēmām virs 50kW nebūs pieejams universālais pakalpojums, bet ir iespēja vienoties ar elektroenerģijas tirgotāju par individuāliem līguma nosacījumiem, tostarp cenu

Kā kļūt par NORĒĶINU SISTĒMAs lietotāju?

 • Jāaizpilda pieteikums www.e-st.lv par mikroģenerācijas vai elektrostacijas uzstādīšanu un jāsaņem atļauja
 • Jāuzstāda attiecīga sistēma (saules paneļu vai vēja turbīnas sistēma) un jāsaņem atļauja no Sadales Tīkla par ražošanas uzsākšanu
 • Jānoslēdz līgums ar kādu no elektrības tirgotājiem. SVARĪIGI!! - nenoslēdzot līgumu par enerģijas uzkrāšanu, to eksportēsiet par nulles vērtību

KĀPĒC NETO Norēķinu SISTĒMA IR IZDEVĪGA?

 • Par eksportētās elektrības uzkrātajiem līdzekļiem varēsiet apmaksāt arī rēķinus citos savos īpašumos. Piemēram, Jums ir māja laukos, kur ir uzstādīta saules paneļu sistēma un dzīvoklis vai māja pilsētā. Ar uzkrātajiem līdzekļiem apmaksājat elektrības rēķinu lauku mājās un ar pāri palikušajiem EIRO dzīvokļa rēķinu. SVARĪGI!!! Lai apmaksātu rēķinu citā īpašumā līgumam jābūt noslēgtam ar vienu un to pašu elektrības tirgotāju
 • Kopīgam patēriņam vienā ēkā, piemēram, ar kaimiņu, ar kuru noslēgts kopīgošanas līgums
 • Energokopienas objektos, kurā apvienojušies vairākas personas un sadala savā starpā saražoto enerģiju, nekļūstot par tās tirgotājiem  

ĪSumā par To kā notiek eksportētās enerģijas konvertācija EIRO

 • Piemēram, ar elektrības tirgotāju esat noslēdzis fiksēto līgumu par 0,08 Eiro/kWh iepirkšanu. 
 • Jūnijā esat saražojis 2000 kWh no kuriem 400 kWh esat patērējuši uzreiz. Pārpalikumu 1600 kWh eksportējot kopējā tīklā tiek veidots uzkrājums virtuālajā makā, - 1600 x 0,08 = 128 Eiro. Par uzkrātajiem Eiro varēsiet apmaksāt no kopējā tīkla importēto elektrību, pirmkārt adresē kurā ir uzstādīta sistēma un atlikušos uzkrājumu, pārējos, uz jūsu vārda reģistrētajos, īpašumos par kuriem ir noslēgts līgums.
 • Neto norēķinu sistēma, līdz  2025.gada 28.februārim, uzkrāto un nepatērēto elektrības apjomu varēsiet pārvērts reālā naudā, bet ne vairāk kā 600 EUR viena kalendārā gada ietvaros.

7-punkti.png

Aktīvo lietotāju pieslēgumiem, kuros norēķiniem tiek izmantots universālais neto norēķinu sistēmas pakalpojums, ir noteikts maksimālais pieļaujamais kopējā elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektrības pārpalikums 12 mēnešu periodā, kas sākas 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā. 

Maksimālā nododamās jaudas tabulu skatīt spriežot ŠEIT

 • Noskaidro savas saules paneļu sistēmas uzstādīšanas izmaksas aizpildot anketu
 • Pieteikuma Anketa